Su ve Çevre Dergisi

Su ve Çevre Dergisi, 111. sayısında (Ekim/2017) yayınlamış olduğumuz makalemiz ile MBR distribütörlüğümüz hakkında detaylı bilgi verdik.