BY Invest

AMACIMIZ

Paydaşlık, iş birliği, çeşitlilik

Finansal Yatırımlar, BY Holding için bir çeşitlilik ve ortaklık sağlamaktadır.

Ana faaliyet alanımız olan su ve atıksu arıtma tesisleri, enerji, inşaat, makine teknolojileri, petrol & gaz, tarım, denizcilik, yatırım, bilişim, maden, turizm ve sağlık sektörlerinde BY Holding yatırımlarına devam etmektedir.

STRATEJİ

Yatırım Prensiplerimiz

Temel iş etiği esaslarına ve paydaşlarına odaklanmış bir şekilde yönetilen bir değer yatırımcısıyız.

BY Holding olarak uzun vadeli yatırım fikrini benimseyerek, ufkumuzu geliştirecek tüm işlere yatırımlarımızda yer vermeyi hedeflemekteyiz.

Tüm paydaşlarımız ile birlikte büyümeyi amaçlayarak onlarla birlikte var olmayı ve onlara değer katmanın güveniyle yolumuza devam etmekteyiz.

Gelecekte önümüze çıkabilecek durumları göz önünde bulundurarak onlara çeşitli çözüm ve fırsatlar geliştirmekteyiz. Pozitif ve negatif tüm gelişme ve süreçlerini kendimize ders bilerek ilerlemek başlıca prensibimizdir.

Ortaklıklar

Paydaşlarımızla dünden bugüne olan ilişkimizi daima güven çerçevesinde tutup, uzun vadeli ilişkiler kuruyoruz ve doğru ekibin seçiminde dikkatli olmayı görev biliyoruz. Birkaç döngüde başarıyla kullanılan anlaşılır ve iyi tanımlanmış bir strateji;

  • Temel ve köklü yatırım yaklaşımı,
  • Bağımsız bir zihin,
  • Uzun vadeli bir yatırım ufku,
  • Konsantre bir portföy’den oluşmaktadır.